Gyldighet og innføringMatematikk R (MAT03‑02)

Gjeldende versjon

Matematikk R1 (kompetansemål)

Kommende versjon

Matematikk R2 (kompetansemål)