Vg3 økologisk landbruk (LBR06‑02)
Kjerneelement

Ingen valde

Idégrunnlag og rammevilkår for økologisk landbruk

Prinsipp for jord og gjødsling

Økologisk plantekultur og husdyrhald