Vg3 kjøttskjærerfaget (KSK03‑02)
Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling