Retting i Læreplan i vg3 kjøttskjærerfaget

Rettingen gjelder læreplanen med kode KSK03-02.

Læreplanen ble publisert med en feil slik at teksten om demokrati og medborgerskap var dobbeltpublisert, mens teksten om det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling var falt ut. Dette er nå rettet opp i læreplanen.

Riktig tekst for bærekraftig utvikling er: «I vg3 kjøttskjærerfaget handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om en verden i endring som trenger et mer tilpasset forbruk av mat og drikke. Gjennom kunnskap om råvaretilgang og ressursutnytting, teknologiutvikling, avfallshåndtering, gjenbruk og resirkulering skal lærlingene forstå hvordan miljøet påvirkes lokalt og globalt.»

Se læreplanen