Vg3 kjøttskjærerfaget (KSK03‑02)
Vurderingsordning