Vg3 kjøttskjærerfaget (KSK03‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier