Duodji (KHV02‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier