Duodji (KHV02‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

 • bruke
  duodji-/duodje-/duedtie-teknikker og håndverktøy i arbeid med harde og myke materialer på en miljøbevisst og trygg måte
 • samle og oppdage verdien i naturmaterialer fra nærmiljøet og
  bruke
  dette i eget skapende arbeid
 • utforske
  dáidda/samiske kunstverk og andre kulturelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i egne visuelle fortellinger
 • eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast
 • forestille seg og
  beskrive
  framtiden gjennom tegning og modeller
 • planlegge
  og konstruere i naturmaterialer etter inspirasjon fra samisk og lokal byggeskikk
 • lage en utstilling eller samling ved hjelp av digitale verktøy

Underveisvurdering