Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

  • bruke duodji-/duodje-/duedtie-teknikker og håndverktøy i arbeid med harde og myke materialer på en miljøbevisst og trygg måte
  • samle og oppdage verdien i naturmaterialer fra nærmiljøet og bruke dette i eget skapende arbeid
  • utforske dáidda/samiske kunstverk og andre kulturelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i egne visuelle fortellinger
  • eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast
  • forestille seg og beskrive framtiden gjennom tegning og modeller
  • planlegge og konstruere i naturmaterialer etter inspirasjon fra samisk og lokal byggeskikk
  • lage en utstilling eller samling ved hjelp av digitale verktøy

Underveisvurdering