Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • bruke håndverktøy og elektrisk verktøy for å bearbeide og sammenføye i myke og harde materialer på en trygg og miljøbevisst måte
 • undersøke hvordan naturmaterialers egenskaper former funksjonelle og estetiske duodji-/duodje-/duedtie-produkter, og utnytte materialers egenskaper i eget skapende arbeid
 • undersøke og eksperimentere med overskuddsmaterialer
 • undersøke materialene i ulike gjenstander og vurdere funksjon, holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk
 • duddjot/duodjuhit/vitnesjidh bruksgjenstander gjennom å bruke ulike strategier for problemløsing og kunne bruke samiske fagbegreper om duodji-/duodje-/duedtieprosessen
 • tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner og perspektiv
 • analysere visuelle virkemidler i ulike medier og belyse et aktuelt tema gjennom foto eller infografikk
 • utforske og sette ord på hvordan duodji/duodje/duedtie, kunst og arkitektur kommuniserer stemninger, identitet og tilhørighet, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider
 • presentere et mangfold av kles- og duodji-/duodje-/duedtietradisjoner i Sápmi/Sábme/Saepmie, og lage et produkt med inspirasjon fra egen kultur
 • undersøke hvordan kjønnsroller vises i kulturelle uttrykk før og nå, og lage visuelle uttrykk som utfordrer stereotypier
 • bruke programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk
 • planlegge, dokumentere og presentere prosesser og produkter ved hjelp av digitale verktøy

Underveisvurdering