Duodji (KHV02‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • utforske
  muligheter innenfor duodji-/duodje-/duedtie-teknikker og egnet teknologi for å reparere, bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer
 • sanke og bearbeide naturmaterialer, vite hvor og når materialene kan hentes, og
  bruke
  materialene hensiktsmessig
 • vurdere
  materialers holdbarhet og muligheter for reparasjon, redesign og gjenbruk, og
  bruke
  ulike verktøy og materialer på en hensiktsmessig og miljøbevisst måte
 • bruke
  stegvise designprosesser for å duddjot/duodjuhit/vitnesjidh og kunne
  bruke
  samiske fagbegreper i arbeidet
 • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy
 • analysere
  ornamentikk fra et tradisjonelt duodji-/duodje-/duedtie-produkt og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en kunstnerisk prosess
 • reflektere
  over hvordan immateriell kulturarv gjenspeiles i duodji/duodje/duedtie, og eksperimentere med kulturelle referanser i eget skapende arbeid
 • undersøke hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur og gjenstander, og modellere arkitektoniske løsninger som ivaretar ulike behov og interesser
 • utforske
  hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter
 • fordype seg i en visuell uttrykksform og/eller en duodji-/duodje-/duedtie-teknikk,
  utforske
  muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og
  presentere
  valg fra idé til ferdig resultat
 • undersøke hvordan dáidda/samisk kunst utfordrer, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid

Underveisvurdering

Standpunktvurdering