Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • duddjot/duodjuhit/vitnesjidh med ulike grunnleggende teknikker og håndverktøy og bruke
  samiske målemetoder
 • undersøke hvordan man i duodji/duodje/duedtie utnytter naturmaterialers egenskaper til å dekke behov og lage enkle bruksgjenstander
 • prøve ut ulike ideer og muligheter i gjenbruksmaterialer og formidle til andre hvordan man i egen hverdag kan bidra til å ivareta natur og miljø
 • gjennomføre
  kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske
  muligheter, gjøre valg og lage egne produkter
 • tegne form og dybde ved bruk av virkemidler som overlapping og forminskning
 • tolke
  og samtale om farger, mønstre, symboler og uttrykk fra dáidda/samisk kunst og duodji/duodje/duedtie, og eksperimentere med disse i eget skapende arbeid
 • utforske
  mangfold i motiver og visuelle uttrykk i samiske, nasjonale og internasjonale kunstverk og lage en digital presentasjon
 • undersøke lavvoens eller gammens tradisjonelle innvendige struktur og lage en modell av en framtidig sosial møteplass
 • formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling

Underveisvurdering