Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

  • duddjot/duodjuhit/vitnesjidh med ulike grunnleggende teknikker og håndverktøy og bruke samiske målemetoder
  • undersøke hvordan man i duodji/duodje/duedtie utnytter naturmaterialers egenskaper til å dekke behov og lage enkle bruksgjenstander
  • prøve ut ulike ideer og muligheter i gjenbruksmaterialer og formidle til andre hvordan man i egen hverdag kan bidra til å ivareta natur og miljø
  • gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter
  • tegne form og dybde ved bruk av virkemidler som overlapping og forminskning
  • tolke og samtale om farger, mønstre, symboler og uttrykk fra dáidda/samisk kunst og duodji/duodje/duedtie, og eksperimentere med disse i eget skapende arbeid
  • utforske mangfold i motiver og visuelle uttrykk i samiske, nasjonale og internasjonale kunstverk og lage en digital presentasjon
  • undersøke lavvoens eller gammens tradisjonelle innvendige struktur og lage en modell av en framtidig sosial møteplass
  • formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling

Underveisvurdering