Idrett og samfunn (IDR03‑02)
Kjerneelementer

Idrettens verdigrunnlag

Idrettens utvikling

Helse og idrett

Idrettskritisk tenkning