Idrett og samfunn (IDR03‑02)
Timetall

Studieforberedende utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Idrett og samfunn Vg256 timer
Idrett og samfunn Vg384 timer