Idrett og samfunn (IDR03‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier