Idrett og samfunn (IDR03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • diskutere og forstå idrettens verdigrunnlag
 • utarbeide og vurdere problemstillinger knyttet til idrett og menneskesyn
 • drøfte hvilken betydning idrettens egenverdi og nytteverdi har for individet og samfunnet
 • forklare hovedtrekk ved idrettens historiske utvikling fram til i dag
 • gjør rede for utviklingen av de moderne olympiske lekene fram til i dag
 • drøfte hvordan barne- og ungdomsidrett bør drives
 • drøfte betydningen idrettsanlegg har for individet og samfunnet
 • forklare hvordan idretten blir organisert, finansiert og ledet på ulike nivåer og i ulike kulturer
 • vurdere medienes rolle i idretten
 • reflektere over hvordan idretten kan bidra til miljøbevissthet og bærekraftig utvikling
 • diskutere betydningen av fysisk aktivitet for egen helse og identitet og for samfunnet
 • diskutere problemstillinger rundt kjønnsroller og kroppssyn i idretten
 • drøfte aktuelle idrettspolitiske temaer
 • forstå kilders pålitelighet og metoder for innhenting av informasjon

Underveisvurdering

Standpunktvurdering