Treningslære (IDR02‑03)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Trening og planlegging

Kroppens oppbygning og funksjon

Trening, helse og livsstil

Anvendt treningslære