Kompetansemål og vurderingTreningslære (IDR02‑03)

Ikke gyldig før 1.8.2021

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter treningslære 1

 • sette seg ulike mål med tanke på prestasjonsutvikling
 • beskrive
  arbeidskravs og kapasitetsanalyse
 • utarbeide og
  reflektere
  over betydningen av økt-, uke- og periodeplaner
 • forklare treningsformer, treningsmetoder og øvelser
 • gjøre rede for
  grunnleggende treningsprinsipper
 • beskrive
  tester innenfor ulike treningsformer
 • forklare hvordan oppvarming og treningsformer kan påvirke kroppen fysisk og psykisk
 • forklare kroppens sirkulasjons- og respirasjonssystem
 • beskrive
  oppbygningen av og funksjonen til muskel-, nerve- og skjelettsystemet, og forklare muskelarbeid i ulike øvelser
 • beskrive
  aerob og anaerob energifrigjøring
 • gjøre rede for
  hvordan idrettsskader kan forebygges og behandles
 • gjøre rede for
  hvordan ernæring, restitusjon og livsstil kan påvirke helse og prestasjonsutvikling
 • drøfte
  informasjon om trening på en kritisk måte

Underveisvurdering

Standpunktvurdering