Treningslære (IDR02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter treningslære 2

 • drøfte og ta i bruk grunnleggende treningsprinsipper
 • utarbeide og begrunne arbeidskravs- og kapasitetsanalyse, treningsplaner og mål knyttet til prestasjonsutvikling i en valgt idrettsaktivitet.
 • bruke og vurdere forskjellige tester
 • gjøre rede for faktorer som har betydning for utvikling av fysiske, psykiske, tekniske og koordinative egenskaper
 • gjøre rede for hvordan energifrigjøringen foregår i idrettsaktiviteter
 • gjøre rede for mekaniske og organiske forhold som er sentrale i en valgt øvelse
 • forklare bevegelsesprinsipper som har betydning for funksjonell teknikk i en valgt idrettsaktivitet
 • gjør rede for treningsformer, treningsmetoder og øvelser som har betydning for en valgt idrettsaktivitet
 • utføre mental trening og drøfte betydningen av slik trening
 • drøfte hvordan doping og stimulerende midler kan virke negativt inn på helse og prestasjon
 • vurdere påliteligheten av kilder knyttet til treningslære
 • vurdere sammenheng mellom trening, helse og prestasjonsutvikling

Underveisvurdering

Standpunktvurdering