Retting i Læreplan i treningslære

Rettingen gjelder læreplanen med kode IDR02-03.

Teksten om underveisvurdering for Treningslære 1 inneholdt en formulering knyttet til mental trening. Formuleringen skulle ikke stått der, fordi mental trening først inngår i kompetansemålene for Treningslære 2. Feilen er nå rettet.

Teksten var: "De viser og utvikler også kompetanse når de tilegner seg kunnskap om mental trening, helse og livsstil, treningsmetoder, treningsformer og øvelser."

Teksten er rettet til: "De viser og utvikler også kompetanse når de tilegner seg kunnskap om helse og livsstil, treningsmetoder, treningsformer og øvelser."

Teksten om underveisvurdering for Treningslære 2 er uendret. Underveisvurdering knytta til mental trening inngår i formuleringen: "Elevene viser og utvikler kompetanse i faget når de får løse ulike problemer, vurdere kilder kritisk og planlegge trening for å forbedre prestasjon, helse og livsstil."

Se læreplanen