Vg2 heste- og dyrefag (HDF02‑01)
Fagenes relevans og sentrale verdier