Studerenráhkkanahtti oahppoprográmmat

CeahkkiTiimmat oktiibuot
Vg1 Realfag56 timar
Vg1 Språk, samfunnsfag og økonomi56 timar
Vg2 Idrettsfag56 timar
Vg2 Medier og kommunikasjon56 timar
Vg2 Musikk, dans og drama56 timar
Vg2 Kunst, design og arkitektur56 timar