Vg3 dataelektronikarfaget (DAT03‑03)
Tverrfaglege tema

Folkehelse og livsmeistring

Demokrati og medborgarskap

Berekraftig utvikling