Vg3 dataelektronikarfaget (DAT03‑03)
Fagrelevans og sentrale verdiar