Scenisk dans fordypning (DAN04‑02)
Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne regne

Digitale ferdigheter