Scenisk dans fordypning (DAN04‑02)
Fagenes relevans og sentrale verdier