Scenisk dans fordypning (DAN04‑02)
Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister