Scenisk dans fordypning (DAN04‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter scenisk dans fordypning 1

  • utvikle ferdigheter i danseteknikk, og bruke disse i innstudering av dans og i ulike sceniske visninger
  • utforske og vise personlig uttrykk i dans
  • formidle og reflektere over hvordan sammenhenger mellom musikk, egen tolkning og bevegelse påvirker danseuttrykket
  • samarbeide om å gjennomføre koreografiske prosesser og sceniske visninger i ulike rom og på ulike arenaer
  • utforske og skape eget bevegelsesmateriale og reflektere over ulike perspektiver og uttrykk i kunstneriske arbeidsprosesser
  • reflektere over og bruke digitale analoge og visuelle virkemidler i kunstneriske prosesser og sceniske visninger

Underveisvurdering

Standpunktvurdering