Scenisk dans fordypning (DAN04‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter scenisk dans fordypning 1

 • utvikle
  ferdigheter i danseteknikk, og bruke
  disse i innstudering av dans og i ulike sceniske visninger
 • utforske
  og vise personlig uttrykk i dans
 • formidle og reflektere
  over hvordan sammenhenger mellom musikk, egen tolkning og bevegelse påvirker danseuttrykket
 • samarbeide
  om å gjennomføre
  koreografiske prosesser og sceniske visninger i ulike rom og på ulike arenaer
 • utforske
  og skape eget bevegelsesmateriale og reflektere
  over ulike perspektiver og uttrykk i kunstneriske arbeidsprosesser
 • reflektere
  over og bruke
  digitale analoge og visuelle virkemidler i kunstneriske prosesser og sceniske visninger

Underveisvurdering

Standpunktvurdering