Scenisk dans fordypning (DAN04‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter scenisk dans fordypning 2

  • utvikle og forsterke ulike bevegelseskvaliteter i formidling av dans
  • utforske og formidle samspill mellom uttrykk, teknikk, intensjon og musikk
  • formidle et dansemateriale med presisjon, scenisk tilstedeværelse, fokus og selvstendighet
  • beskrive og bruke ulike kreative tilnærminger i kunstneriske prosesser og vurdere valg i prosessen fram mot det helhetlige resultatet
  • utforske og reflektere over hvordan dans kan oppleves ulikt i ulike rom og kontekster
  • gi og ta imot respons i kunstneriske prosesser og diskutere betydningen av demokratiske arbeidsprosesser i dans

Underveisvurdering

Standpunktvurdering