Scenisk dans fordypning (DAN04‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter scenisk dans fordypning 2

 • utvikle
  og forsterke ulike bevegelseskvaliteter i formidling av dans
 • utforske
  og formidle samspill mellom uttrykk, teknikk, intensjon og musikk
 • formidle et dansemateriale med presisjon, scenisk tilstedeværelse, fokus og selvstendighet
 • beskrive
  og
  bruke
  ulike kreative tilnærminger i kunstneriske prosesser og
  vurdere
  valg i prosessen fram mot det helhetlige resultatet
 • utforske
  og
  reflektere
  over hvordan dans kan oppleves ulikt i ulike rom og kontekster
 • gi og ta imot respons i kunstneriske prosesser og diskutere betydningen av demokratiske arbeidsprosesser i dans

Underveisvurdering

Standpunktvurdering