Vg2 anleggsteknikk (ANL02‑03)
Fagenes relevans og sentrale verdier