Vg2 anleggsteknikk (ANL02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter drift og vedlikehold

  • gjennomføre arbeidsvarsling etter gjeldende regelverk
  • drifte og vedlikeholde vei, bane, vann, avløp og annen infrastruktur og reflektere over hvordan sesongvariasjoner påvirker valg av metoder
  • planlegge og dokumentere anleggsarbeid digitalt
  • følge gjeldende krav til å bygge, drifte og kontrollere grøfter og ledningsanlegg
  • kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk, behandle forurenset masse, uønskede planter og organismer, og reflektere over konsekvenser av feilhåndtering

Underveisvurdering

Standpunktvurdering