Vg2 anleggsteknikk (ANL02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter sikkerhetsopplæring for masseforflytningsmaskiner

  • bruke gravemaskin og to masseforflytningsmaskiner etter gjeldende regelverk
  • ta energiøkonomiske valg av ulike masseforflytningsmaskiner og vurdere ressursbruk og konsekvenser for miljøet
  • kontrollere og vedlikeholde masseforflytningsmaskiner og utstyr i henhold til service- og brukermanualer
  • bruke tilleggsutstyr og reflektere over konsekvenser av feilbruk
  • gjøre rede for masseforflytningsmaskiners oppbygning og virkemåte og vurdere ulike bruksområder
  • gjøre rede for hvilke ulykker bruk av masseforflytningsmaskiner kan forårsake, og reflektere over ansvarsforhold, årsakssammenhenger og hvordan ulykker kan forebygges
  • vurdere risiko for maskinvelt og gjøre rede for konsekvenser
  • velge og bruke løfteredskap med masseforflytningsmaskin etter signaler og tegn
  • gjøre rede for dokumentasjonskrav knyttet til bruk av masseforflytningsmaskiner

Underveisvurdering

Standpunktvurdering