Vg3 aktivitørfaget (AKT03‑03)
Fagrelevans og sentrale verdiar