Vg3 aktivitørfaget (AKT03‑03)
Kjerneelement

Ingen valde

Aktivisering og meistring

Aktivitetsleiing og administrasjon

Kvalitetssikring, etikk og teknologi