Intensiv opplæring for elever fra 1.-4. årstrinn

Stortinget har vedtatt endringer i opplæringsloven og friskoleloven med virkning fra 1. august 2018.

Endringene innebærer blant annet at skolene skal sørge for at elever på 1. til 4. årstrinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt skal få tilbud om intensiv opplæring. Opplæringen kan gis som eneundervisning i en kort periode. Dette forutsetter at hensynet til elevens beste taler for det.