Vennskap og fellesskap – nynorsk

Lag plakat

Reflekter saman og lag plakat om vennskap og fellesskap i dykkar barnehage.
Bokmålsversjon

Vennskap og fellesskap

Kvifor er dette viktig?

Kva gjer vi?

Vurdering av arbeidet:

#rammeplan