Tourettes syndrom

Barn og unge med Tourettes syndrom har tics, som er ufrivillige bevegelser og lyder. De fleste med Tourettes syndrom har et sammensatt vanskebilde, og kan oppleve utfordringer i barnehagen og på skolen.  

Dere som jobber i barnehager og skoler bør vite hva som kjennetegner Tourettes syndrom, og hvordan dere best mulig kan tilrettelegge for det enkelte barnet eller eleven.