ADHD

Barn og elever med ADHD opplever økt uro, impulsivitet og konsentrasjonsvansker. De fleste opplever derfor utfordringer i barnehagen eller på skolen. 

Det er viktig at dere som jobber i barnehager og skoler vet hva som kjennetegner ADHD, og hvordan dere best mulig kan tilrettelegge for det enkelte barnet eller eleven.