Lese- og skrivevansker

Barn og elever med lese- og skrivevansker har utfordringer med å lære seg og bruke skriftspråk.

Det er viktig at dere som jobber i barnehager og skoler vet hva som kjennetegner lese- og skrivevansker, og hvordan dere best mulig kan tilrettelegge for det enkelte barnet eller eleven.