Når barnet begynner i barnehagen

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.

Støttemateriell

Støttemateriellet er frivillig å bruke.

Temasider og artikler

Vetuva: Trivst dei minste?

Refleksjonsspørsmål

  • Hvilke rutiner har vi for å ta imot nye barn slik at de får en trygg og god start i barnehagen? 

Andre nyttige ressurser

Foreldreutvalget for barnehage

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!