Foredrag: Trygghet for de yngste

May Britt Drugli, professor i pedagogikk, forteller her om trygghet for de yngste barna i barnehagen. 

Refleksjon og samarbeid

  1. Drugli poengterer i filmen at det barn trenger aller mest for å føle seg trygg, er å føle seg forstått. Hvordan kan vi tolke barn som ikke har utviklet verbalt språk?
  2. Emosjonell inntoning beskrives ofte som å speile barnas følelser. Hvordan kan vi gjøre dette, og hvorfor er det så viktig?
  3. Beskriv eksempler på at barn «fyller opp batteriet» slik at de har energi til lek, læring og utforsking.
  4. Diskuter hvordan det vi vet om betydningen av relasjonsbygging og trygghet får følger for hvordan vi jobber med de yngste barna på høsten (tilvenningstiden) og på våren.
  5. I filmen får vi høre at vi er vårt eget viktigste arbeidsredskap. Hva kan vi gjøre for å sikre at arbeidsredskapet «smøres» og utvikles i arbeidet med de yngste barna?
Rammeplan for barnehagen