Film: Trygg og god barnehagestart

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Her er en film dere kan bruke som støtte i arbeidet når barn begynner i barnehagen. 

Refleksjonsspørsmål:

  • Hva gjør vi i dag for å legge til rette for en god start i vår barnehage? Har filmen gitt oss ideer om noe vi vil gjøre annerledes?
  • Hvordan kan vi tilrettelegge for forutsigbare barnehagedager i en oppstartsfase, med rutiner og trygge rammer for barnegruppa, der det også er rom for tilpasninger for enkeltbarns behov?
  • At foreldre bruker god tid i barnehagen er med på å bygge bru mellom hjem og barnehage. Er det flere måter vi kan tilrettelegge for en trygghetsskapende sammenheng mellom hjem og barnehage?
  • Gruppen med foreldre er en sammensatt gruppe, som rommer ulike kulturer, erfaringer, forventninger og noen ganger språk. Hvordan kan vi møte alle foreldre slik at vi legger et godt grunnlag for samarbeid?
  • Tenk gjennom hver av de seks "T-ene" Svanaug Lunde nevnte i filmen: trygghet, tilhørighet, tid, tålmodighet, trivsel, tull og tøys. I hvilke av dagligsituasjonene eller aktivitetene i oppstartsfasen tenker vi «T-ene» er godt ivaretatt, og i hvilke situasjoner er det mer krevende? 
Rammeplan for barnehagen