Kunnskapsløftet 2020 – samisk

Det er egne læreplaner for Kunnskapsløftet samisk. Disse planene er likeverdige og parallelle læreplaner for opplæring i samiske distrikt. Elever som har rett på opplæring i samisk, men som bor andre steder, følger læreplanen i samisk som første- eller andrespråk. De får opplæring i andre fag etter de nasjonale læreplanene.

Alle læreplaner

I fag hvor det ikke er utviklet samiske parallelle læreplaner, gjelder nasjonale fastsatte læreplaner.

Søk i alle læreplaner

Fag- og timefordeling

Tabellene i fag- og timefordelingen viser hvilke fag elevene skal ha. Tabellene har status som forskrifter.

Se fag- og timefordelingen

Overordnet del

Overordnet del av læreplanverket gjelder hele grunnopplæringen.

Overordnet del nordsamisk

Overordnet del sørsamisk

Overordnet del lulesamisk

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!