Kunnskapsløftet – samisk

Det er egne læreplaner for Kunnskapsløftet samisk. Disse planene er likeverdige og parallelle læreplaner for opplæring i samiske distrikt. Elever som har rett på opplæring i samisk, men som bor andre steder, følger læreplanen i samisk som første- eller andrespråk. De får opplæring i andre fag etter de nasjonale læreplanene. Nye læreplaner blir innført trinnvis fra august 2020.

Alle læreplaner

I fag hvor det ikke er utviklet samiske parallelle læreplaner, gjelder nasjonale fastsatte læreplaner.

Søk i alle læreplaner

Fag- og timefordeling

Tabellene i fag- og timefordelingen viser hvilke fag elevene skal ha. Tabellene har status som forskrifter.

Se fag- og timefordelingen

Endringer for norsk og engelsk yrkesfag

Overordnet del

Nye overordnet del av læreplanverket gjelder hele grunnopplæringen fra august 2020.

Overordnet del nordsamisk

Overordnet del sørsamisk

Overordnet del lulesamisk

Læreplaner for programfag på studieforberedende

Kunnskapsløftet 2006 – samisk

Kunnskapsløftet 2020 – samisk

Fag elevene velger på Vg1:

Samisk musikk og scene (MUS09-02)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!