Kjennetegn på måloppnåelse – samisk som andrespråk, samisk 2

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i samisk som andrespråk, samisk 2, (SAS02‑01). De er veiledende for standpunktvurdering.