Kjennetegn på måloppnåelse – samisk som andrespråk, samisk 2, 10. trinn

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder ny læreplan i samisk som andrespråk, samisk 2 (SAS02-01). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene. 

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Muntlig samhandlingMuntlig samhandlingMuntlig samhandling
Eleven stiller spørsmål og følger opp innspill i samtaler.Eleven stiller oppklarende spørsmål og videreutvikler innspill i samtaler.Eleven stiller oppklarende og utdypende spørsmål og videreutvikler innspill i samtaler .
Tekstforståelse Tekstforståelse Tekstforståelse
Eleven forstår og gjengir hovedinnholdet i muntlige og skriftlige tekster.Eleven forstår og gjør rede for hovedinnholdet og noen detaljer i ulike typer muntlige og skriftlige tekster.Eleven forstår, tolker og videreformidler hovedinnholdet og de fleste detaljer i ulike typer muntlige og skriftlige tekster.
TekstskapingTekstskaping Tekstskaping
Eleven skaper muntlige og skriftlige tekster med noe sammenheng og struktur, og tilpasser til dels språket til innhold, formål og mottaker.Eleven skaper muntlige og skriftlige tekster med sammenheng og oversiktlig struktur, og tilpasser stort sett språket til innhold, formål og mottaker.Eleven skaper ulike typer muntlige og skriftlige tekster med tydelig sammenheng og struktur og tilpasser språket til innhold, formål og mottaker.
SpråkproduksjonSpråkproduksjonSpråkproduksjon
Eleven bruker et tilstrekkelig ordforråd, og bruker språkstrukturer nokså korrekt.Eleven bruker et stort sett variert ordforråd, og bruker språkstrukturer stort sett korrekt.Eleven bruker et variert ordforråd, og bruker språkstrukturer gjennomgående korrekt.