Kjennetegn på måloppnåelse – norsk fordypning 10. trinn

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i norsk fordypning (NOR06-02). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

 Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven utforsker og presenterer sin opplevelse av tekster fra ulike medier. Eleven beskriver noen trekk ved tekstenes språk, form, innhold og formål på en enkel måte.Eleven utforsker og presenterer sin forståelse av tekster fra ulike medier. Eleven gjøre rede for tekstenes språk, form, innhold og formål.Eleven utforsker og presenterer sin forståelse av tekster fra ulike medier. Eleven reflekterer saklig over tekstenes språk, form, innhold og formål.
Eleven samtaler om og reflekterer over sin egen bruk av digitale medier. Eleven følger stort sett regler for personvern og opphavsrett.Eleven samtaler om og reflekterer saklig over sin egen bruk av digitale medier. Eleven følger regler for personvern og opphavsrett.Eleven samtaler om og reflekterer saklig og nyansert over sin egen bruk av digitale medier. Eleven følger regler for personvern og opphavsrett.
Eleven stiller spørsmål, formulerer enkle problemstillinger og presenterer resultater fra egne undersøkelser på ulike måter. Eleven reflekterer over faglig innhold og beskriver eget arbeid på en enkel måte.Eleven stiller spørsmål, formulerer klare problemstillinger og presenterer resultater fra egne undersøkelser på ulike og hensiktsmessige måter. Eleven reflekterer over faglig innhold og over eget arbeid på en saklig måte.Eleven formulerer presise problemstillinger og presenterer resultater fra egne undersøker på en ulike og hensiktsmessige måter. Eleven reflekterer over faglig innhold og vurderer eget arbeid ut fra grundige vurderinger.