Norsk fordypning (NOR06‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • formulere og fordype seg i problemstillinger som omhandler språk eller tekst, og presentere
  resultatet av arbeidet ved å bruke
  ulike uttrykksformer
 • utforske
  og presentere
  innhold, form og formål i spill, filmer, romaner eller andre selvvalgte tekster
 • reflektere
  over likheter og forskjeller i normer, kultur og verdier i den virtuelle og den virkelige verden
 • utforske
  og gjøre rede for
  hvordan eventyr, myter og andre tekster fra eldre tider ligger til grunn for ulike typer nyere tekster
 • undersøke og beskrive
  språksituasjonen i eget nærmiljø
 • utforske
  og sammenligne
  språkbruk og retoriske virkemidler i ulike medier og sammenhenger
 • utforske
  og vurdere
  hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon
 • reflektere
  kritisk over egen rolle i digital kommunikasjon, og hvordan eleven framstiller seg selv og andre på nett
 • bruke
  kilder på en kritisk og etterrettelig måte og følge regler for personvern og opphavsrett
 • dokumentere
  og vurdere
  egen utvikling i arbeidet med faget

Underveisvurdering

Standpunktvurdering