Kjennetegn på måloppnåelse – kunst og håndverk 10. trinn

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i kunst og håndverk (KHV01-02). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven utfører deler av teknikker hensiktsmessig og bruker enkelte verktøy og materialer på en miljøbevisst måte.Eleven utfører teknikker hensiktsmessig og bruker verktøy og materialer på en miljøbevisst måte.Eleven utfører mange og varierte teknikker hensiktsmessig og med høy grad av presisjon. Eleven tilpasser bruk av verktøy og materialer på en funksjonell og miljøbevisst måte.
Eleven bruker visuelle virkemidler fra kulturelle referanser i skapende prosesser.Eleven bruker og utforsker visuelle virkemidler fra ulike kulturelle referanser i skapende prosesser.Eleven tolker, utforsker og kombinerer visuelle virkemidler fra et bredt utvalg kulturelle referanser i skapende prosesser.
Eleven prøver seg frem i teknikker og visuelle uttrykk.Eleven bruker kreative strategier for å utforske muligheter i teknikker og visuelle uttrykk. Eleven kan tilpasse valg av teknikker og visuelle uttrykk til ønsket formål.Eleven bruker ulike kreative strategier for å utforske en bredde av muligheter i teknikker og visuelle uttrykk. Eleven kan tilpasse valg av teknikker og visuelle uttrykk til ulike formål og kontekster.
Eleven utformer skisser eller arbeidstegninger som synliggjør noe av formen og tekniske løsninger.Eleven bruker skisseteknikker for å synliggjøre ideer. Eleven utformer arbeidstegninger som forklarer form og tekniske løsninger.Eleven bruker varierte skisseteknikker for å utforske og synliggjøre ideer. Eleven utformer arbeidstegninger som forklarer form og tekniske løsninger på en detaljert måte.
Eleven beskriver funksjon, holdbarhet og estetisk uttrykk, kulturelle referanser og grad av miljøvennlighet i egne og andres arbeide med enkle karakteristikker.Eleven forklarer funksjon, holdbarhet, estetisk uttrykk, kulturelle referanser og grad av miljøvennlighet i egne og andres arbeider.Eleven reflekterer kritisk over funksjon, holdbarhet, estetisk uttrykk, kulturelle referanser og grad av miljøvennlighet i egne og andres arbeider.