Retningslinjer for utforming av nasjonale og samiske læreplaner for fag i LK20 og LK20S

Til bruk for læreplangrupper som er oppnevnt av Utdanningsdirektoratet eller Sametinget.

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet i samråd med Sametinget 26. juni 2018, revidert 10. oktober 2018, Oslo.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!