Skisser til ny digital visning av læreplanene

Tusen takk til alle som bidro med innspill! Frist for innspill var 11. oktober.

Vi har nå vurdert alle innspillene vi fikk og gjennomført brukertester. Vi har også hatt workshop med lærere, instruktører, skoleledere og skoleeire for å utvikle skissene.

Innspillene vi har fått er mange og gode. I vurderingen av innspillene har vi prioritert hva som er viktigst å få på plass først og ut fra det valgt hovedretning for ny læreplanvisning.

Se skisser til ny læreplanvisning

Nå starter teknisk utvikling, men vi vil samtidig jobbe videre med noen av ideene som ikke kom med i første fase. I prosessen vil vi fortsette å involvere dere som skal bruke læreplanvisningen for å teste og gjøre justeringer slik at den blir mest mulig brukervennlig. 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!