Den virtuelle matematikkskolen (DVM)

Den virtuelle matematikkskolen er et supplement til den ordinære matematikkundervisningen på ungdomsskolen. Elevene lærer i sitt eget tempo, og kan når som helst stoppe opp eller gå tilbake om det er noe de lurer på. 

Påmelding

Vi har fremdeles plasser for skoleåret  2018/19. Informasjon om påmelding finner du her.


Tilbudene i den virtuelle matematikkskolen

Den virtuelle matematikkskolen har tre tilbud, DMV-U, DMV-1T og DMV+. To av tre tilbud i DVM er for elever med behov for større utfordringer i faget, og målsettinga er å gi elevene bedre tilpasset og mer motiverende undervisning.

Hva vil det si å være DVM-U-elev?

 • Eleven får tilgang til visuelle hjelpemidler som filmer, animasjoner og simulering for å vise matematiske prinsipper på en enkel måte
 • Eleven kan forberede seg til neste matematikk-time ved å gå gjennom læringspakker hjemme
 • Læreren kan bruke DVM-U til tilpasset undervisning på skolen
 • Eleven kan lære i sitt eget tempo, og kan når som helst stoppe opp eller gå tilbake om det er noe de lurer på

Hva vil det si å være DVM-1T-elev?

 • Eleven tar faget Matematikk 1T på videregående samtidig som han eller hun fullfører ungdomsskolen
 • I det virtuelle klasserommet er det elever fra ulike skoler, men de er på samme nivå som en selv
 • Formelt vil eleven bli elev ved en videregående skole i sitt fylke
 • DVM-1T bygger på omvendt undervisning. Elevene går først gjennom fagstoff hjemme i form av videoer,animasjoner, tekst og oppgaver, og sender tilbakemelding til læreren, som tilpasser undervisningen i det virtuelle klasserommet etter elevenes behov. 

Hva vil det si å være DVM-Pluss-elev?

 • Elevene følger et eget tilbud på siden av den ordinære undervisningen.
 • Elevene får ikke en summativ vurdering i forbindelse med deltakelsen i DVM-Pluss.
 • Tilbudet legger til rette for at elevene utvikler sin matematiske kompetanse gjennom med fokus på algebraisk tenkning.
 • Elevene blir tilknyttet et virtuelt klasserom med elever fra ulike skoler i landet.
 • Elevene følger et felles opplegg, der det legges opp til samarbeid og kommunikasjon i arbeidet med oppgavene.
 • Undervisningen er  samlingsbasert med to obligatoriske møtepunkter i måneden.

Les mer om Den virtuelle matematikkskolen

DVM er et pionerprosjekt på nettbasert undervisning mot elever i grunnskolen. Det har eksistert nettbaserte løsninger for eldre studenter på høgskoler og universitet tidligere, men ikke for elever i grunnskolen som integrerer nettbaserte læringsaktiviteter med undervisning i virtuelle klasserom. 

DVM er utviklet av Utdanningsdirektoratet​ (ved ansatte fra Senter for IKT i utdanningen som er fusjonert inn i direktoratet) i samarbeid med Matematikksenteret, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!